مربیان خصوصی اغلب باید از تاکتیک های گوناگون، برای انگیزه دادن به مشتریان خود استفاده کنند. مربیان می توانند از نتایج بدست آمده از برخی تحقیقات، که به بررسی دلایل مختلف، که چرا بزرگسالان برنامه های تمرینی خود را می پذیرند و به آن ها ادامه می دهند، استفاده کنند. در این خصوص، مدل نظری انتقادی مورد استفاده قرار گرفته است، تا نشان دهد که چگونه افراد تغییراتی را در رفتار ورزشی خود ایجاد می کنند. اگر چه هدف اصلی این مدل، بررسی و تغییر رفتارهای عادتی بود، اما تعداد زیادی از مطالعات انجام شده ی قبلی مربوط به این مدل، بیشتر بر فعالیت های جسمانی تمرکز داشته اند. این مقاله یک مدل نظری انتقادی و روش های خاصی را که مربیان خصوصی می توانند در این راستا به کار گیرند را معرفی کرده است.

برای مطالعه این مقاله باید عضو مربیان هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .