یافتن مشتری جدید ، دقیقا چیزی است که در بیشتر موارد، به خاطر آن، احساس خوشایندی پیدا می کنیم. ارتباط با مشتریان جدید، مخصوصا افراد تازه وارد به عرصه ی تناسب اندام و فیتنس، می تواند تا حدی دلهره آور باشد. نکات بسیاری در این زمینه وجود دارد که طی آن، مربی می تواند نسبت به آمادگی مشتری خود برای ورود به عرصه ی ورزش اطمینان حاصل کند و فشار و استرس خود را به حداقل برساند. در زیر پیشنهاداتی ارائه شده است که می توان از هر جنبه ای مشتری را مورد آزمایش قرار داد و نسبت به روابط ایجاد شده بین مربی و شاگرد (مشتری) اطمینان حاصل کرد.

برای مطالعه این مقاله باید عضو مربیان هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .