شناخت جنبه های ذهنی تمرینات عملی رو به رشد است، از اینرو دلایل واقعی برای آموزش و تحصیل مربیان خصوصی و ورزشکاران وجود دارد، به این صورت که جنبه های ذهنی و فیزیولوژیکی با یکدیگر به رقابت پرداخته اند و صورت کلی تمرینات را شکل داده اند. این مسئله، در تمام سطوح فعالیت های فیزیکی مربوط دیده شده است. متاسفانه، ورزشکاران و مربیان برجسته که به منابع مربوط به فعالیت های ذهنی و جسمی دسترسی دارند در سطوح نخبگان قرار دارند و نمی توان به راحتی با آن ها در ارتباط بود، اما با این حال نا امید نشوید، هنوز هم امیدی وجود دارد. افرادی وجود دارند که دارای توانایی های ترکیبی هستند و هم در سطوح نیمه حرفه ای در فیتنس و هم در گروه های ورزشی خاصی فعالیت دارند. در مورد این موضوع بعدا بحث خواهیم کرد و نسبت به اهمیت آن آگاه خواهیم شد. اما چگونه می توانیم در میان مشتریان خود جایگاهی داشته باشیم؟

برای مطالعه این مقاله باید عضو مربیان هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .