پرسش و پاسخ: هنگامی که مکانی برای افتتاح باشگاه خود در اختیار دارید، چه باید بکنید؟

همیشه نسبت به این موضوع مطمئن باشید که مکان مورد نظر، با بودجه ی شما هماهنگی داشته باشد. صاحبان مشاغل مختلفی را دیده ام که بعد از مدت ها متوجه شده اند که بودجه ی آن ها با هزینه هایشان متناسب نیست و زمانی برای جبران آن نیز ندارند. این موضوع نیز مهم است: که بازار هدف خود را به خوبی بررسی کنید، بنابراین بهتر می توانید نسبت به انتخاب مکان تصمیم گیری کنید. نسبت به هزینه های نا آشکار، یک مکان را مد نظر بگیرید، چرا که به ندرت پیش می آید که هزینه های یک مکان از قبل مشخص شده باشد. معمولا هزینه های اضافی وجود خواهند داشت و هر یک از صاحبان ملک ها شخصیت متفاوتی خواهند داشت. نوع ملکی را که می خواهید در آن کسب و کار خود را راه اندازی کنید، مشخص کنید چرا که در هر مدت زمان مشخصی هزینه های آن افزایش خواهد یافت. مهمترین چیز این است که یک وکیل متبحر تجاری استخدام کنید، زیرا این شخص حرفه ای همه ی کارها را با نظم و با هدف پیش می برد و شما را به بهترین سود دهی می رساند. در کنار استخدام یک وکیل، یک حسابدار حرفه ای نیز استخدام کنید. این دو نفر اطمینانی را برای شما بوجود می آورند که کسب و کارتان به سمت موفقیت پیش می رود.

برای مطالعه این مقاله باید عضو باشگاهداران هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .