با توجه به گفته ی لاری کوهن، موسس و بنیانگذار قدم هایی به سوی زندگی، شاگردان، زمانی بیشتر تلاش می کنند و تمرینات بیشتری را انجام می دهند که نسبت به مربی خود احترام بیشتری قائل باشند. علاوه بر آن هرچه اعتماد و احترام بیشتر شود، تعداد مشتریان افزایش می یابد. در این مقاله سعی کرده ایم به نکاتی که منجر به احترام بیشتر می شوند، بپردازیم:

  • فاکتور خوب گوش دادن

اولین قدم برای جذب احترام بیشتر توسط مشتریان، خوب گوش دادن است. به این معنا که با تمام دقت به سخنان آنها، اهدافشان، گذشته ی آن ها و انگیزه ی آن ها برای ورود به این مرحله گوش دهید. برای موفقیت کسب و کار خود، بسیار حیاتی است که تجربیات مشتریان را به طور جداگانه گوش دهید. گوش دادن به کل ماجرای آن ها و هدفشان، چه کم کردن وزن باشد و چه افزایش توان جسمی و سلامتی و چه اهداف دیگر، همه به موفق شما کمک می کند.

برای مطالعه این مقاله باید عضو مربیان هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .