پیشنهاد اول: شغل خود را با هدف سازی شروع کنید.

در ابتدا آنچه که در نظر دارید بدست آورید، را مشخص کنید. پس نسبت به آن متعهد شوید و ادامه دهید. زمانی که خواستید هدف سازی کنید، باید هدفی را انتخاب کنید که ۵ ویژگی :خاص، قابل اندازه گیری، دست یافتنی، مرتبط و محدودیت زمانی را دارا باشد. مطالعات، نشان داده اند، زمانی که اهداف نوشته می شوند، شانس بیشتری برای دستیابی به آن ها ایجاد می شود. بنابراین یک کاغذ و خودکار بردارید و آن ها را یادداشت کنید، تا آن ها را به واقعیت برسانید. زمانی که اهداف را مشخص کردید، نیاز به یک طرح و مراحل مشخصی دارید که طی آن بتوانید به اهداف مورد نظر دست یابید. بنابراین اهداف را مشخص کنید و زمانی را برای رسیدن به آن ها تعیین کنید، تا به این صورت فعالیت خود را منسجم کنید و نسبت به آن ها متمرکز باشید. زمانی که هدفی را در سر دارید، باید با افراد موفق در تعامل باشید و از آن ها کمک بگیرید. نسبت به اینکه تمام مراحل برنامه ریزی شده است و آمادگی انجام آن ها را دارید، مطمئن شوید چرا که، اگر غیر از این باشد به شکست می رسید.

برای مطالعه این مقاله باید عضو مربیان هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .