فرهنگ باشگاه به چه معناست؟

فرهنگ باشگاه مانند شخصیت باشگاه شماست. در واقع فرهنگ، تجربه ای است که اعضای باشگاه، مشتریان بالقوه و کارکنان آن زمانی که با شرکت یا کمپانی شما در تعامل می شوند تجربه می کنند. به بیان تخصصی تر، ارزش های اصلی، باورها و رفتارهایی است که فرهنگ باشگاه شما را تعریف می کند و همه ی جوانب سازمان شما را در بر می گیرد.

چرا فرهنگ برای باشگاه شما مهم است؟

فرهنگ هر زمان و هر مکانی که افراد با یکدیگر در تعامل باشند به وجود می آید و در شرکتی که بر پایه ی خدمات بنا شده است نقش فوق العاده بسزایی را خواهد داشت. توانایی رهبری و پرورش فرهنگ باشگاه شما بسیار مهم است چرا که موجب می شود تاثیر بر روی تک تک اعضای باشگاه و همچنین خدمات ارائه شده به مشتریان را داشته باشد.

برای مطالعه این مقاله باید عضو باشگاهداران هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .