درآمد مربیان خصوصی

بیشتر نگرانی مربیان خصوصی بدنسازی در مورد این است که در هر سطحی چقدر باید هزینه کنند. اکثر مربیان جدید در مورد این موضوع که چقدر باید برای آموزش شخصی هزینه کنند نگرانند و این که حتی بعضی اوقات با گذشت چندین سال کار، می بینند که این مقدار هیچ تغییری نکرده است نشان می دهد که این موضوع به هیچ وجه به تجربه ی مربیان ارتباطی ندارد. و در واقع چنین هم نباید باشد. بیایید در مورد تاثیری که این نگرانی در مربیان خصوصی و کسب و کارشان داشته است نگاهی اجمالی بیاندازیم.

پیش از هر چیزی، این نگرانی زمانی که با مشتری در مورد شهریه صحبت می کنید نمایان می شود. به این صورت که اگر شهریه بالایی را در نظر بگیرید و در مورد آن صحبت کنید به نظر حریص می رسید و اگر خیلی کم در نظر بگیرید، به نظر نا امید کننده و نامطمئن می رسید.

برای مطالعه این مقاله باید عضو مربیان هوشمند باشید.

عضویت مربیان هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

عضویت باشگاهداران هوشمند

دسترسی به تمام مقالات ویژه

آپدیت هفتگی

عضویت 1 ساله

249,000 تومان

مقالات مرتبط
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .